Neformalna mreža evaluatora Srbije ( NeMES), nastala je kao potreba da se poboljša aktuelni status evaluacije u Republici Srbiji, da se povežu evaluatori na nacionalnom nivou i u regionu.

3. Regionalna konferencija evaluatora Zapadnog
Balkana i Jugoistočne Evrope

THE CONFERENCE AGENDA

The 3 rd Regional Conference of Evaluators in the Western Balkans and Southeast Europe

8/9 November 2019, Belgrade, Republic of Serbia Belgrade Art Hotel, Knez Mihailova Street 27

Prva regionalna konferencija

Sarajevo, 28. i 29. Oktobar 2015.

U Sarajevu je 28. i 29. Oktobra 2015. godine održana Prva regionalna konferencija evaluatora zemalja Zapadnog Balkana u organizaciji Mreže evaluatora B&H – BHEVAL i uz podršku regionalnog udruženja evaluatora – WBEN. Kao prvi regionalni događaj ovog tipa, konferencija je imala za cilj da okupi sve stručnjake iz oblasti evaluacije definišući pravce budućih smernica razvoja evaluatorskih zajednica u cilju unapređenja kvaliteta javnih politika u zemljama Zapadnog Balkana. 

Druga regionalna konferencija

Zagreb, 25. i 26.Oktobar 2017

25. i 26.10.2017. godine u Zagrebu je održana druga Regionalna konferencija evaluatora Zapadnog Balkana. Konferenciju su organizovali Mreža evaluatora zapadnog Balkana (WBEN), Hrvatska evaluatorska mreža/ Ekonomski institut, Zagreb (HEM/EIZ) i Hrvatska sekcija Evropskog udruženja regionalnih istraživanja (ERSA). Konferencija je okupila oko 50 učesnika, predstavnika nacionalnih evaluatorskih mreža, udruženja i zajednica, i ostalih učesnika iz država regije Zapadnog Balkana i šire, koji se u teoriji i praksi bave evaluacijom javnih politika, programa i projekata. U okviru konferencije su organizovane i panel diskusije, okrugli sto u kome su učešće uzeli svi učesnici konferencije, i šest paralelnih sesija na kojima su prezentovane najnovije evaluacijske studije iz regiona.25. i 2 udruženja i zajednica, i ostalih učesnika iz država regije Zapadnog Balkana i šire, koji se u teoriji i praksi bave evaluacijom javnih politika, programa i projekata. U okviru konferencije su organizovane i panel diskusije, okrugli sto u kome su učešće uzeli svi učesnici konferencije, i šest paralelnih sesija na kojima su prezentovane najnovije evaluacijske studije iz regiona.

 

3. REGIONALNA KONFERENCIJA EVALUATORA ZAPADNOG BALKANA I ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE

8-9. Novembar 2019. godine Beograd, Republika Srbija

Mreža evaluatora Zapadnog Balkana (WBEN) i Neformalna mreža evaluatora Srbije (NeMES) u saradnji sa nacionalnim mrežama evaluatora Zapadnog Balkana i uz podršku lokalnih partnera (SeConS grupa za razvojne inicijative, Institut ekonomskih nauka, Vesta Capital), organizuju Treću regionalnu konferenciju evaluatora zemalja Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope. Konferencija predstavlja jedinstveno mesto okupljanja prestižnih istraživača, kreatora politika i eksperata u oblasti evaluacije. Ovogodišnja konferencija organizuje se pod nazivom: Evaluacija – društvena potreba i/ ili politička odgovornost?

viber_image_2019-10-02_11-24-54

4. Regionalni trening evaluatora

27.9. i 28.9.2019. godine

Ovo je četvrti regionalni trening evaluatora na području zapadnog Balkana.
Poseban fokus treninga je na evaluaciji projekata i programa, odnosno prenošenju teorijskih saznanja iz sveta i praktičnih iskustava iz regiona u vezi sa izgradnjom i upravljanjem sistemima praćenja i vrednovanja (monitoring i evaluacija – M&E), sprovođenjem postupaka prethodne
procene/vrednovanja/evaluacije (appraisal, assessment, ex-ante evaluation), tokom sprovođenja (interim) projekata i programa, te nakon njihovog završetka (ex-post).

viber_image_2019-10-02_13-19-46

Održan 4. Regionalni trening evaluatora

 

27. i 28. septembra 2019. godine, Mreža evaluatora Zapadnog Balkana (WBEN) i Neformalno udruženja evalutora Srbije (NeMES), uz podršku lokalnih partnera – SeConS grupe za razvojne inicijative i Instituta ekonomskih nauka, organizovali su 4. Regionalni trening evaluatora – “Evaluacija projekata, programa i javnih politika”. Trening je održan sa ciljem jačanja kapaciteta kreatora politika, konsultanata, istraživača i predstavnika civilnog sektora za korišćenje evaluacionih metoda i principa za potrebe analize javnih politika. Učesnici su imali priliku da uče i diskutuju o praksama realizacije i praćenja evaluacija sa posebnim fokusom na iskustva evaluacije programa i projekata na Zapadnom Balkanu.