Pozivamo Vas na 3. Regionalnu konferenciju evaluatora Zapadnog Balkana u Beogradu – 8-9. novembra 2019. godine, da zajedno, kroz čitav niz otvorenih tema, diskutujemo i iz različitih perspektiva suočimo stavove i razmišljanja o tome da li je evaluacija društvena potreba i/ili politička odgovornost.

Prva regionalna konferencija evaluatora održana je u Sarajevu (Bosna i Hercegovina), 28-29. oktobra 2015. godine, pod nazivom: Policy Impact Evaluation in Western Balkans.

Druga regionalna konferencija evaluatora održana je u Zagrebu (Hrvatska), 25 i 26. oktobra, 2017. godine, pod nazivom: Evaluacijske metode,  prakse i mreže Zapadnog Balkana i jugoistočne Evrope.

3. REGIONALNA KONFERENCIJA EVALUATORA ZAPADNOG BALKANA I ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE

8-9. Novembar 2019. godine Beograd, Republika Srbija

Mreža evaluatora Zapadnog Balkana (WBEN) i Neformalna mreža evaluatora Srbije (NeMES) u saradnji sa nacionalnim mrežama evaluatora Zapadnog Balkana i uz podršku lokalnih partnera (SeConS grupa za razvojne inicijative, Institut ekonomskih nauka, Vesta Capital), organizuju Treću regionalnu konferenciju evaluatora zemalja Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope. Konferencija predstavlja jedinstveno mesto okupljanja prestižnih istraživača, kreatora politika i eksperata u oblasti evaluacije. Ovogodišnja konferencija organizuje se pod nazivom: 

Evaluacija – društvena potreba i/ ili politička odgovornost?

Programski odbor 3. Regionalne konferencije evaluatora Zapadnog Balkana sa zadovoljstvom poziva članice i članove mreža evaluatora, eksperte u evaluaciji, državne službenike, predstavnike međunarodnih organizacija kao i sve ostale zainteresovane, koji se bave teorijskim i praktičnim aspektima evaluacije javnih politika, programa i projekata, da najkasnije do 1. septembra 2019. godine pošalju potvrdu učešća ili prijave apstrakte za prezentaciju na konferenciji. Više informacija u vezi sa konferencijom možete pronaći i na web stranici: http://www.evamreza.rs/

Radni jezik konferencije je engleski. Autori mogu prijaviti apstrakt na jednom od ponuđenih jezika (engleski, srpski, bosanski, crnogorski, hrvatski, makedonski, slovenački).

Glavne teme konferencije

 1. Regionalni izazovi evaluacije
 2. Evaluacija javnih politika, programa i projekata (nacionalna i međunarodna iskustva)
 3. DRG-LER (Demokratija, ljudska prava, upravljanje – učenje, evaluacija, istraživanje)
 4. Ciljevi održivog razvoja i evaluacija (SDG and Evaluation)
 5. Iskustva u evaluaciji evropskih programa podrške (IPA II, IPARD, FP7, Erasmus+, EUREKA, HORIZON 2020, COST, COSME)
 6. Obrazovanje i izazovi evaluacije
 7. Razvoj evaluatorske zajednice (nacionalni, regionalni i globalni nivo)

 Prijava apstrakata

AUTORE POZIVAMO da pripreme apstrakt/sažetak za konferenciju (template za prijavu nalazi se u prilogu ovog poziva), i da obavezno navedu sledeće informacije:

 1. Ime, prezime, organizacija, kontakt informacije (e-mail, telefon, adresa)
 2. Naslov prezentacije (do 10 reči)
 3. Apstrakt/Sažetak dužine 300-500 reči koji sadrži sledeće elemente:
  • kratak opis problema
  • cilj(evi) istraživanja
  • korišćena metodologija
  • najznačajniji nalazi istraživanja
  • zaključak s osvrtom na evaluacijske metode, praksu ili iskustva u aktivnostima umrežavanja evaluatora
  • literatura (navesti 3-5 najznačajnijih izvora).
  1. Za PLENARNU I PARALELNE SESIJE prezentacija treba da bude pripremljena kao vizuelna podrška sadržaju koje autor predstavlja. Može biti pripremljena u „power-point“ formatu ili slično, uz predviđeno trajanje izlaganja od 10-15 minuta.
  2. Za POSTER sesiju autori pripremaju poster (shematska/grafička prezentacija izabrane teme) koji će biti izložen tokom pauza između sesija.
   

  Rok za slanje apstrakata je 1. septembar 2019. godine. Autori će potvrdu o prihvatanju apstrakta dobiti najkasnije do 10. septembra 2019. godine. Prijava učešća i slanje apstrakta vrši se elektronskim putem slanjem maila na jednu od sledećih adresa:

  Svetlana Stanarević, svetlana_stanarevic@yahoo.com (Serbia);

  Mihajlo Đukić, mihajlo.djukic@gmail.com (Serbia);

  Rijad Kovač, contact@bheval.com (Bosnia and Herzegovina);

  Marijana Sumpor, hem.evaluation@gmail.com, (Croatia),

  Vlatko Danilov, vlatko@basme.com.mk (Macedonia),

  Ljiljana Jovović, evaluatorsmne@gmail.com (Montenegro),

  Bojan Radej, bradej@gmail.com (Slovenia);

  Svi koji su zainteresovani da osim sažetka, napišu naučni ili stručni rad obima jednog autorskog tabaka (do 16 strana), kada budu poslali sažetak, naknadno će dobiti instrukcije za pisanje rada. U zavisnosti od broja i kvaliteta prijavljenih radova, Programski odbor zadržava pravo da nakon konferencije radove objavi u tematskom zborniku radova ili u okviru tematskog broja nekog od naučnih časopisa u Republici Srbiji.

Neophodna dokumenta mozete preuzeti na linkovima ispod: