O nama

U Beogradu 24. marta 2016. godine, ispred Inicijativnog odbora, grupa  entuzijasta je svojim potpisom potvrdila osnivanje Neformalne mreže evaluatora Srbije. Složili smo se da se kao članovi mreže aktivno uključimo u proces širenja kulture evaluacije na svim nivoima i u različitim oblastima evaluacije u Republici Srbiji, poštujući međunarodne standarde, preporuke i načela, koji doprinose jačanju međunarodne saradnje i jačanju nacionalnih kapaciteta za evaluaciju. 

Neformalna mreža evaluatora Srbije (u daljem tekstu NeMES), nastala je kao potreba da se poboljša aktuelni status evaluacije u Republici Srbiji, da se povežu evaluatori na nacionalnom nivou i u regionu, da se unapredi kvalitet javnog upravljanja pri oblikovanju javnih politika, strategija, programa, planova i projekata i da se doprinese razmeni i prikupljanju iskustava, upravljanju znanjem i unapređenju evaluacijskih kapaciteta razvojem novih metoda i praksi.

U prvim godinama od osnivanja NeMES-a, zamišljeno je da se radi na jačanju infrastrukture, strpljivom građenju evaluacijske zajednice u Republici Srbiji i regionu i širenju informacija o radu mreže. Kao ključne aktivnosti, navode se sledeće:

  • kontinuran rad na promociji ideje i kulture evaluacije;
  • aktiviranje i dizajniranje web sajta NeMES-a;
  • povezivanje sa evaluacijskom zajednicom u regionu i šire;
  • pripremanje i kreiranje baze podataka članova/evaluatora NeMES-a, sa ključnim referencama i oblastima u kojima obavljaju evaluaciju ili su zainteresovani da se dalje usavršavaju.

Rezultati koje će NeMES ostvariti realizacijom zacrtanih aktivnosti biće u funkciji upoznavanja šire javnosti sa značajem i efektima evaluacije u svim oblastima rada i razvoja jednog društva. Takođe,  pružiće mogućnost svojim članovima da razviju polazne etičke, profesionalne i stručne standarde koji će u skladu sa međunarodnim standardima, preporukama i načelima doprineti kvalitetu evaluacije na svim nivoima u Republici Srbiji.

Mreža je od 2015.godine (engleski naziv: Informal Network of Evaluators Serbia – INES) upisana u međunarodni registar volonterskih organizacija evaluatorskih stručnjaka (VOPE) koju vodi Međunarodna organizacija za saradnju u evaluaciji (IOCE), te aktivno učestvuje u radu Mreže evaluatora zapadnog Balkana (WBEN).